Kredietwet sal armes na woekeraars lei

Die ANC se Kredietwysigingswet – wat banke dwing om die skuld van sommige armes of te skryf – gaan uiteindelik miljoene behoeftiges in die arms van gewetenlose township-milupuideners dryf.

Kenners bereken dat char sowat 9,5 miljoen mense in die land is wat minder as R7 500 per maand verdien en ongesekureerde skuld van minder as R50 000 aangegaan het. ‘n Verslag wat ‘n konsultantegroep, Eighty-20, vir die nasionale tesourie opgestel het, dui daarop dat sowat 9,2 miljoen van hulk vir skuldingryping, soos dit in die wetsontwerp uitgestippel word, kwalifiseer. Van hulk is

3,5 miljoen meer as drie maande agterstallig met hul ongesekureerde skuld.

Volgens die voorstelle wat tans ter tafel is en deur die ANC ondersteun word, pan die Nasionale Verbruikerstribunaal magte kry om hierdie mense se skuld te herstruktureer so- dat hulk nie langer rente daarop betaal of administrasiegeld vir die skuld gehef word nie.

As so ‘n persoon se finansiele posisie na twee jaar nog rile verbeter het nie, word sy skuld afgeskryf.

Hennie Ferreira, uitvoerende hoof van Mikrofinansiering Suid-Afrika, die sambreelorganisasie van sowat 1200 gereguleerde miicro-uideners, se banke en mikro-uitleners gaan bloot ophou om geld aan mense in die inkomstegroep te leen. Hulle gaan geen keuse he nie as om hulk te wend tot mashonisas -soos die genadelose en ongereguleerde woekeraars in die townships bekend staan.

Hier het hulle absoluut geen beskerming teen uitbuiting nie,” se Ferreira.

Die Britse mikro-uitlener Wonga het in ‘n onlangse navorsingsverslag bereken dat daar sowat 40 000 mashonisas in Suid-Afrika bedrywig is. Die Wonga-versiag toon ook dat mashonisas se bedrywighede beslis toeneem sodra kredietverlening ingekort word.

Neil Roets, ‘n prokureur wat ‘n skuldberadingsonderneming bedryf, se daar is beslis ‘n behoefte aan skuldberading vir mense wat minder as R7 500 per maand verdien.

Skuldberading as finansiele diens het volgens horn die afgelope den jaar as ‘n volwaardige finansiele diem tot stand gekom en word deur duisende prokureurs beoefen.

“Die aanvanklike bedoeling was dit vir her inkomstegroepe moet wees, maar dit het the vir hulle gewerk nie omdat daar onvermydelike kostes betrokke is. lemand wat R4 000 of R5 000 per maand verdien, het net R500 per maand beskikbaar om skuld te betaal. Om regsgeld daaniit te probeer druk, is onmoontlik en onregverdig. Om het beslis wetgewing van die aard nodig,” se’ hy.

Dean Macpherson, die DA se woordvoerder oor handel en nywerheid, se hulle het ook aanvanklik die wetsontwerp gesteun omdat dit arm mense wat skuld het, maar geen inkomste of bates rile, sou help.

Dit sou ‘n “kornitee-wetsontwerp” wees, waarin opposisiepartye ten voile deelneem aan die skryf daarvan. Fly se die idee het verdamp nadat dit duidelik geword het dat dit die ANC se “2019-verkiesingswetsontwerp” geword

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Thank you!

We look forward to the opportunity to get you debt-free!

Did you know?

You can start your application process already. Simply download your assessment or fill in our online application and get one step closer to becoming debt-free with Debt Rescue!

Subscribe to Our Weekly Email

By completing this form, you are providing Debt Rescue with the above personal information and acknowledge the terms of Debt Rescue’s Privacy Notice.