ISOLEZWE NGOMGQIBELO


The industry’s top experts offer their best advice, research, how-to’s, and insights

BANINGI abashaqekile ngesinqumo sabantu baseBritain sokuphuma kwi-European Union. Izazi zezomnotho ezikhulume neSolezwe zikubeke kwacaca ukuthi bezingalindele ukuthi abantu baseBritain bazovotela ukuphuma kwi-European Union (EU) ngenxa yokuthi kuningi okuzuzwa ngamazwe angaphansi kwe-EU, okungumfelandawonye wezohwebo nepolitiki wamazwe angu-28 ikakhulukazi akhele leliya zwekazi. I-Britain yakhiwe yi-England, Scotland, Wales neNorthern Ireland kanti ngoLwesine oludlule abantu abahlala kula mazwe banqume… Continued

UPHASISWE ngokusemthethweni ekuqaleni kwale nyanga umthetho oyisichibiyelo kwiNational Credit Act ozovimbela izitolo ukuba ziqoqe izikweletu kubantu ekubeni lezo zikweletu sezaphelelwa yisikhathi sesingasekho isidingo sokuthi zingaqoqwa. Okuqukethwe yilo mthetho wukuthi kumele ukuthi umthengi kube wukuthi naye akavumi ukuthi uyazana nesikweletu okuthiwa esakhe. Lokhu kumele kube wukuthi kuphela iminyaka emithathu iiandeiana umthengi esiphika lesi sikweletu ngomlomo noma… Continued

Thank you!

We look forward to the opportunity to get you debt-free!

Did you know?

You can start your application process already. Simply download your assessment or fill in our online application and get one step closer to becoming debt-free with Debt Rescue!

Subscribe to Our Weekly Email