Eskompryse is ‘n ramp

Bankrotskap talle se voorland

As die Nasionale Ener- giereguleerder (Nersa) Eskom se aansoek vir ’11 25%-kragverhoging toe- staan, is dit ” ‘n ramp wat miljoene verbruikers in die- per skuld gaan dompel”.

So waarsku Neil Roets, uit- voerende hoof van die skuld- beradingsmaatskappy Debt Rescue, oor Eskom se jongste aansoek vir die heropening van tariefonderhandelinge vir 2015-16.

Nersa het reeds ‘n 12,69%- verhoging vir die nuwe boek- jaar goedgekeur, maar Eskom vra nou vir ‘n ekstra 10% vir die R32,9 miljard ekstra wat hy aan sy dieselkragopwek- kers moes bestee en vir R9 miljard wat hy aan sy korttermyn-kragterugkoop- program bestee.

Daarby kom 2,51% vir die 2c/kWh-verhoging vir die omgewingsheffíng.

Roets waarsku die byko- mende verhoginS kan talle ondernemings bankrot¬skap dryf.

“Verbruikers sal eenvoudig nie so ‘n groot verhoging son¬der baie ernstigd gevolgé kan absorbeer nie. ßykans alle goedere en dienote van elektrisiteit afh?nklik en dit sal lei tot aansif “like prys- verhogings in b^kans elke kommoditeit waarvan Suid- Afrikaners afha^klik is.”

Prof. Raymond Parsons van die Noordwes-UP uiversiteit se sakeskool waarsku oor die bose kringlobp va| Eskom skep deurdat he kliénte ont- moedig om krae te gebruik, wat sy inkomstP raak, wat hom dwing om tariewe te verhoog, wat we^r kliente ontmoedig om kra bruik.

Parsons sé die verhoging se inflasie-impak lean die Reser- webank oortuig pm rente” koerse later vatyaar te ver-hoog.

Kleinsake ly reds onder beurtkrag, en seil die ekstra
koste moet absorbeer.

Intussen word openbare sit-tings glo net in Gauteng oor die heropende tariefaansoek beoog. Nersa se lede van die publiek en kragverbruikers sal tot 15 Junie kans kry om daarop kommentaar te lewer, en openbare sittings word op 23 en 24 Junie in Gauteng be-oog, met Nersa se besluit op 29 Junie.

Regstreekse Eskom-kliente betaal reeds van 1 April 12,6% meer vir krag en Es-kom vra munisipaliteite 14,2% meer. Huishoudings sal eers in Julie weet hoe munisipaliteite tariefverho- gings gaan deurgee.

Die ingenieur en kragken- ner Chris Yelland se as Nersa die verdere tariefverhogings goedkeur, sal dit “waarskyn- lik” van 1 September geld.

? Eskom se aansoek is by www.nersa.org.za te lees. Skriftelike kommentaar kan na mypd3@nersa.org.za ge- stuur word of na Posbus 40343, Arcadia, 0083, Pretoria.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Thank you!

We look forward to the opportunity to get you debt-free!

Did you know?

You can start your application process already. Simply download your assessment or fill in our online application and get one step closer to becoming debt-free with Debt Rescue!

Subscribe to Our Weekly Email

By completing this form, you are providing Debt Rescue with the above personal information and acknowledge the terms of Debt Rescue’s Privacy Notice.