Kies ‘n vinger, Jan Taks!

Beleérde SAIDseslegte skuld skietmet 50% op

Jan Taks seslegteskuldvan belastingbetalers wat weier om hul aanslae te betaal, het binne net een jaar met meer as 30% gestyg.

Die Suid-AfrikaanseInkomstediens (SAID) het by navraag gesê sy uitstaande slegteskuld wastwee weke gelede R150miljard. ‘n Jaarvroeër was dit R139miljard – 30% meer asdie slegteskuld wat dit in Februarie 2016 was (R104miljard). Einde Februarie 2015 was die skuld R100 miljard, wat op ‘n 50%-styging oor drie jaar neerkom.

‘n Totaal van 2,3 miljoen belastingrekeninge is tans agterstallig.Dit is een uit elke tien geregistreer de belastingentiteite soosindividue en ondernemings.

Dié dramatiese styging in slegteskuld is nog ‘n aanduiding van groeiende belastingversetwat die SAID hoofbrekens besorg, en ook die rede vir die aanstelling van eksterne invorderaars wat skuldenaars deur “digitale kanale” soos e-posse en SMS’e moet teister.

Afgesiendaarvan dat die belastinggaarder nie sy teikens haal nie, dien minder mense opgawesin.

Vir die 2014-belastingjaarhet 4,9 miljoen Suid-Afrikaners hul persoonlike inkomstebelasting-opgawesingedien, teenoor ‘n verwagte 6,6 miljoen. In die volgendejaar het dié getalverminder met meer as 100 000, blyk uit die SAID se syferswat vervat is in syjaarlikse dokument met belastingstatistieke.

Volgensdiejongstebeskikbare statistieke – vir 2016- was dit steedsnet 4,8 miljoen opgawesten spyte daarvan dat die aantal geregistreerde belastingbetalerselke jaar gestyghet. In 2014was daar 18,2miljoen geregistreerde individue wat moontlik ‘n opgawekon indien. Die volgendejaar wasdit 19miljoen en die jaar daarna 19,1miljoen.

Nie alle geregistreerde individue hoef ‘n opgawein te dien nie omdat hul jaarlikse inkomste onder ‘n sekere drempel val. Dit was ‘n moeilike jaar vir die SAID en laat verlede jaar was dit duidelik hy gaan sy insamelingsteikenmet sowat R50 miljard mis. In die mediumtermynbegrotingsraamwerk is die belastingteiken afwaartsaangepastot R1217 miljard.

Belastingkennersmeen swaarbelaste belastingbetalersspan alle moontlike wettige maniere in om somin moontlik belastingte betaal omdat hulle ontevrede is met hoe die regering die geld bestee.

Die SAID sê egter die pap ekonomie, hoë werkloosheid en laer verhogings lei tot laer belastinginkomste. Dié faktore verduidelik egter nie die SAID se onvermoë om aangeslanebelasting in te vorder nie.

Die SAID het verlede week agt skuldinvorderingsagenteaangestelom te help om R16,6 miljard se “ouer en relatief klein bedrae” uitstaande belastingskuldna te jaag.

Die geld wat die private skuldinvorderingsmaatskapp yemoet insamel, behels skuld van minder asR50 000 en Ouer as een jaar, of skuld van meer as R50 000 ouer astwee jaar waarvoor geen betalingsooreenkomsmet die SAID getref is nie, sê die inkomstediens by navraag.

Die gemiddelde bedrag van die uitgekontrakteerde skuld is R55 952 per belastingbetalerof handelaar. Een van die agt agentewat aangestel is, New Integrated Credit Solutions (NICS), was die afgelopeweek in die nuus weens ‘n verbintenis met die omstrede Jonas Makwakwa, wat Woensdag onder ‘n wolk ashoof van maatskappyen individuele belastingby die inkomstediens bedank het.

Daily Maverick berig R600 000 van die bedenklike betalingsaan Makwakwa wat die Finansiële Intelligensiesentrum (FIS)in Mei 2016in ‘n verslaguitgewys het, het van NICS af gekom.

Netwerk24 berig Tom Moyane, SAIDkommissaris, het Makwakwa Dinsdag ingeroep oor dié berigte en wou tug-stappe instel, maar Makwakwa het glo aangeduihy het reedsbesluit om “weens persoonlike redes” te bedank. Moyane word al lank gekritiseer omdat hy nie teen Makwakwaopgetree het weens verskeie transaksieswat die FIS asverdag uitgewys het nie.

Pres.Cyril Ramaphosahet in sy staatsredeaangekondig’n kommissie van ondersoek na die SAID salbinnekort aangestelword ten einde “te verseker ons herstel die geloofwaardigheid van die SAID en versterk sy vermoë om sy inkomsteteikenste haal”.

In die SAID sepogings om sy invorderingsteiken te haal, gebruik hy reeds metodessoosom banke en werkgewers opdrag te gee om die geld namensJan Taks in te samel. In 2016 het die SAID 184905 sulke bevele vir derdeparty-invorderings uitgereik, maar in 2017het dit verminder tot 123 781.

Dié reg, en die opsievan verstekvonnisse teen skuldenaars, laat die vraag waarom JanTaks skuldinvorderingsagentehoef aan te stel.

Adv. Andries Cornelius, uitvoerende hoof van die Raad vir Skuldinvorderaars, sêregstappe is duur. Skuldinvorderaars verdien kommissiewat ‘n persentasieis van die skuld wat hulle invorder. As hulle geen skuld invorder nie, word hulle nie betaal nie.

Hul tariewe word beperk, in teenstelling met prokureurstariewe wat betaal word ongeagof die prokureur suksesvol skuld invorder. Hy sêhoewel die SAID verstekvonnisse kan bekom, kos regstappegeld en tyd sonder om noodwendig suksesvolte wees.

Die prosesom ‘n vonnis te bekom is nie noodwendig makliker vir die SAID asvir enige ander party in die land nie.” Eksterne invorderaars word aangestel omdat dit moeilik is vir ‘n interne invorderingsdiensom dieselfde suksesen doeltreffendheid te handhaaf. Dit vereis investering in mense en sagtewar e, sê Cornelius.

“Hoe meer die skuldinvorderaar insamel, hoe meer verdien hy. Die sakemodel is gerig op produktiwiteit en ‘n hoë sukseskoersmet die nodige aansporings vir personeellede.”

Neil Roets, uitvoerende hoof van die skuldberader Debt Rescue, sê die SAID se “sagte benadering” om deur eksterne invorderaars eersbelastingbetalerste herinner aan hul uitstaande skuld, sal goedkoper wees as regstappe. Hy meen die suksesvan eksterne partye is sowat 30%, teenoor ‘n skuldberadingsproses waar krediteure nader aan 90% terugkry van wat aan hulle verskuldig is.

Die SAID severgoeding aan die skuldinvorderaars is vertroulik, maar in die loodsfase is 4,42% betaal van wat ingevorder is.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Thank you!

We look forward to the opportunity to get you debt-free!

Did you know?

You can start your application process already. Simply download your assessment or fill in our online application and get one step closer to becoming debt-free with Debt Rescue!

Subscribe to Our Weekly Email

By completing this form, you are providing Debt Rescue with the above personal information and acknowledge the terms of Debt Rescue’s Privacy Notice.