Kommer oor dieselprys

Die verwagte verhoging van 95c/liter in die prys van diesel en 85c/liter in die prys van pe­trol gaan verbruikers swaar tref.

Neil Roets, uitvoerende hoof van die skuldbestuursmaat- skappy Debt Rescue, se die kort- tot mediumtermynvoor- uitsigte vir verbruikers lyk al hoe droewiger.

Boonop word verwag dat voedselpryse vanjaar met tot 12% gaan styg.

Die rede vir die droewige stand van sake is die swak rand. “Als wat ingevoer word, word in dollar betaal. Dit sluit ruolie in.

“Soos dinge tans staan, is die moontlikheid sterk dat die rand-wisselkoers vanjaar verder gaan verswak en die prys van ruolie verder gaan styg,” se Roets.

Veral die verhoging in die dieselprys is kommerwekkend omdat feitlik alles wat verbrui­kers gebruik per pad vervoer word.

“Die erge droogte in veral mielieproduserende gebiede gaan lei tot ‘n wesenlike ver­hoging in die prys van alle voedselprodukte, insluitende stapelvoedsel soos mielies en koring, wat teen omtrent twee keer die plaaslike prys inge­voer moet word.

“Daar is min wat die rege­ring kan doen om voedselprys- verhogings te versag, veral wat betref die prys van mielie-meel, wat na verwagting met 50% gaan styg.”

Dawie Roodt, ‘n onafhanklike ekonoom, verwag dat die Reserwebank die repokoers vanjaar met minstens 1 persentasiepunt gaan verhoog om inflasie te bekamp. “Ek sal ook nie verras wees as dit met 1,25 persentasiepunt styg nie omdat inflasie in die algemeen en voedselinflasie spesifiek soos ‘n lang skaduwee oor die regering hang.”

Roets se boonop is daar talle ander prysverhogings, soos vir elektrisiteit, wat ‘n reuse-im- pak gaan he op verbruikers wat reeds diep in die skuld is.

Die meeste verbruikers skuld reeds meer as 75% van hui maandelikse salaristjek aan finansiele instellings.

Need immediate financial help?

Thank you!

We look forward to the opportunity to get you debt-free!

Subscribe to Our Weekly Email