Kyk die reddings-kat goed uit die saRe-boom

Daar is ongelukkig baie onder- nemings wat sakeredding ondergaan of nodig het. Vol- gens Standard Bank sal 70% van nuwe ondernemings misluk. Die helfte daarvan sal in die eerste drie jaar van die onderneming se bestaan gebeur.
Terwyl ‘n aantal faktore tot ‘n onder¬neming se ondergang kan bydra, is die slegste ding wat ‘n sake-eienaar kan doen, om te lank te wag om hulp te vra. Dit kan die verskil maak tussen ‘n winsgewende, gesonde maatskappy en een wat in die grafis.

Daar is waarskuwingstekens waar- op sukkelende ondernemings moet let. Byvoorbeeld, as jy geld moet leen om te keer dat jou onderneming ineenstort. Ander tekens sluit in ‘n oorafhanklik- heid van een bepaalde klient, as vol- doende kontantvloei nie verwag word nie, onvoldoende kontantreserwes, as die teikenmark nie verstaan word nie, en onbeheersde groei (groot spronge gaan dikwels groot ineenstortings vooraf).

Terwyl die redes en omstandighede vir die uiteindelike ondergang van maat- skappye verskil, is die aanvanklike rede dikwels ‘n gebrek aan kapitaal.

As jou onderneming nie so goed vaar as wat jy aanvanklik verwag het nie en op die rand van ineenstorting is, wat kan jy doen om te sorg dat hy oorleef?

Neil Roets, uitvoerende hoof van Debt Rescue, se: “Jy moet bepaal of dit die moeite werd is om jou onderneming te red. Voordat jy die moeite doen om jou onderneming te red, moet jy seker wees dat dit ‘n gesonde een is wat geld kan c maak en net ‘n bietjie bystand benodig.” | Nadat jy bepaal het dat dit inderdaad I die moeite werd is om hom te red (dit kan ° gedoen word deur eenvoudig jou maat- I skappy se geldsake vir die vorige maande > te bekyk, met jou rekenmeester te praat, «S of ‘n professionele ontleding van die
onderneming te laat doen), is sakeredding dalk net wat jou maatskappy nodig het.

As die geleentheid bestaan om verkope op te stoot deur nog geld te investeer, is ‘n kapitaalinspuiting dalk al wat die maat¬skappy nodig het, se Daniel Terblanche, direkteur van Mazars Business Rescue. “Ongelukkig sal die investering in die meeste gevalle te laat wees om die onmid- dellike omstandighede van ‘n maatskappy te verander. Dit sal daarom nie ‘n goeie idee wees om nog geld te investeer as die moontlikheid nie bestaan dat die maat-skappy uit sy negatiewe finansiele posisie sal kom deur handel te dryf nie.”

In die meeste gevalle stel verdere investering bloot die onvermydelike mis- lukking van die maatskappy uit en bêlas die eienaar met meer skuld, sê hy.
Werksmans Attorneys sê: “Die toets vir of ‘n maatskappy sakered¬ding moet kry, is of die maatskappy in finansiële nood verkeer – dit lyk redelik onwaarskynlik dat die maatskappy in die daaropvolgende ses maande al sy skuld sal
kan betaal wanneer dit betaalbaar raak.”
Sakeredding, wat hoofsaaklikgebruik word om met die rehabilitasie van ‘n maatskappy te help, word dikwels gebruik om maatskappye in finansiële nood (deur reorganisering en herstrukturering) te help. Hou egter in gedagte dat sakered¬ding dalk nie die ridder op ‘n wit perd vir jou maatskappy sal wees wat jy verwag dit sal wees nie.

Eric Levenstein van Werksmans sê: “Die doel met sakeredding is om ‘n sakereddingspraktisyn aan te stel om die redelike vooruitsig te oorweeg dat die maatskappy so herstruktureer sal kan word dat die maatskappy hom deur handel te dryf uit sy finansiële nood sal kan haal en in die toekoms op solvente grondslag sal kan plaas.

“Nie elke onderneming is ‘n kandidaat vir sakeredding nie. Sakeredding sal net slaag as die aandeelhouers of ‘n derde party bereid is om tydens die reddings- proses die een of ander vorm van bedryfs- kapitaal aan die maatskappy te verskaf. Die onderneming is of volhoubaar, in welke geval hy gered kan word, öf nie, en die onderneming moet deur ‘n likwida- sieproses ten einde loop.”

Hou in gedagte dat as jou maatskap¬py vir sakeredding (en nie likwidasie nie) kwalifiseer soos in die vereistes in die nuwe Maatskappywet (nommer 71 van 2008) uiteengesit, dit soos tevore bedryf sal word, maar onder toesig van ‘n sakereddingspraktisyn. Basies skep die sakeredding ‘n moratorium op regstappe teen die maatskappy in finansiële nood, sê Terblanche. Om die beheer van jou maatskappy in iemand anders se hande te plaas, is nie iets wat enige sake-eienaar wil doen nie. Dit kan nogtans die ver¬skil beteken tussen om jou onderneming van verdrinking te red of om hom te begrawe.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Thank you!

We look forward to the opportunity to get you debt-free!

Did you know?

You can start your application process already. Simply download your assessment or fill in our online application and get one step closer to becoming debt-free with Debt Rescue!

Subscribe to Our Weekly Email

By completing this form, you are providing Debt Rescue with the above personal information and acknowledge the terms of Debt Rescue’s Privacy Notice.