X-mas kom vroeg

MOTORISTE kan van more Neil Roets, CEO van Debt om skielik meer skuld te
af weer asem skep met die Rescue Neil Roets, het vroeer maak nie.
prys van petrol en diesel wat gese hy hoop die verlaging Die hoofekonoom van die
verlaag word. van die brandstofprys kan ook Efficient Group, Dawie Roodt,
Vir 95- en 93-oktaan sal gesien word in die dienste het gese hy verwag nog verla-
gebruikers 45c/1 minder be- en goedere wat gekoop word, gings kan kom as die rand
taal. Hy het verbruikers gewaar- sy huidige posisie behou en
Diesel daal met tussen 60c sku om nie die verlaging in internasionale oliepryse weer

Need immediate financial help?

Thank you!

We look forward to the opportunity to get you debt-free!

Subscribe to Our Weekly Email